Защо да използвам?

Предимства на ултразвуковите топломери спрямо турбинковите

 

 

 

Точност и издръжливост

 

Ултразвуковите топломери са без движещи се механични части и нямат механично износване.

Преобразувателите на ултразвуков сигнал издържат постоянно на температура на водата 130o C, нечувствителни са към кратко прегряване (150o C за 2 000 h)и покачване на налягането.

Иновативната вътрешна повърхност DuraSurface™ на разходомера абсорбира подвеждащите отражения на ултразвуковия сигнал от самото начало. Структурата на DuraSurface™ предпазва да се натрупват слоеве мръсотия. Тази технология осигурява висока точност на измерване и липса на поддръжка в продължение на много години.

Огромният динамичен обхват позволява да се измерват точно всички дебити, дори и най-малките, също така позволява 100% претоварване по поток.

Разпознаване на повреда (грешен монтаж, повреден сензор, манипулации и др.) и предварително предупреждение; времето на повредата се записва, и се съхраняване в не – изтриваема памет (EEPROM), която осигурява данни също и след прекъснато захранване.

 

Монтаж

 

Не са необходими прави тръбни участъци при монтаж.

Всякаква монтажна ориентация, без ограничение.

Калкулатора може да бъде завъртян и монтиран отделно от разходомера.

Значително по-ниска загуба на налягане ( <200 mbar при Qn), което допринася за избирането на помпи с по-малка мощност. Това спестява пари и води до по-ниски експлоатационни разходи през годините.

 

Превъзходство чрез икономическа ефективност

 

Тестовете показват, че турбинковите топломери отчитат 5% по-малко консумирана топлинна енергия в сравнение с ултразвуковите топломери след 5 години експлоатация.

Ултразвуковите топломери преминават по-лесно калибриране и имат ниско ниво на замяна, 15 години е обичаен експлоатационен период.

 

Обобщение

 

Краткосрочното първоначално спестяване от механичните топломери води до по-високи разходи по време на късия експлоатационен период.