Централно топлоснабдяване

Високо прецизен ултразвуков топломер или студомер – разработен за всякакво приложение.

Топломер, студомер или комбиниран топлостудомер Landis+Gyr ULTRAHEAT ®/ ULTRACOLD ® T550 (UH50…) е специално проектиран за разнообразните приложения за измерване на топлинна и студова енергия. Той удовлетворява специфичните изисквания за централно топло - и студо снабдяване, локални отоплителни и сградни инсталации. Независимо дали ще е за присъединена къща, жилищна кооперация или за индустриален клиент – размерите и специфичния обхват на T550 са винаги точни. Модулността и възможността за индивидуално настройване на софтуера позволяват идеално приспособяване към Вашите изисквания и приложения.

 

Нов стандарт за измерване на дебита

 

Измерването на дебита при модел T550 (UH50) става без движещи се механични части, а посредством ултразвуков метод, без износване. Изцяло металният разходомер е здрав и издръжлив, и не се нуждае от прави участъци при монтаж, което спестява пространство и пари.

 

С иновативната вътрешна повърхност на разходомера DuraSurface™, модел T550 (UH50) задава нови стандарти в измерването. В тази връзка, разходомери с дебит до 2,5 m3/h са снабдени със специалният вътрешен профил, който абсорбира подвеждащите отражения на ултразвуковия сигнал от самото начало. Структурата на DuraSurface™ предпазва да се натрупват слоеве мръсотия. Тази технология осигурява висока точност на измерване и липса на поддръжка в продължение на много години.

 

Пакета от защитни мерки осигурява ранно разкриване на опити за манипулиране и възможни проблеми със системата. Така модел Т550 (UH50) записва и сигнализира появата на мърсотии в системата и предлага ефективна защита срещу манипулиране  на температурните сензори. Неизтриваемият дневник за събития като стандартна функция затваря по перфектен начин пакета от защитни мерки. Месечните стойности също допринасят за правдоподобност и проследяемост на потреблението и на измервателните величини.

 

Персонализирана комуникация

 

Богатият и постоянно разширяващ се обхват от комуникационни модули правят Т550 (UH50…) подготвен за бъдещето. Двата серийни порта позволяват използването на паралелна комуникация. Стандартният оптичен интерфейс предлага четене на стойностите за потреблението през ръчен преносим терминал и позволява лесна интеграция в различни системи.

Характеристики

 • Ултразвуков принцип на измерване
 • Точност, здравина, липса на износване
 • Изцяло метална измервателна тръба, устойчива на замърсяване (DuraSurface™)
 • Без движещи се части, без механично износване
 • Без прави участъци при монтаж
 • Ясна работа с 2 бутона
 • Дневник за събития включен като стандартна опция
 • Архив на данните за мониторинг
 • 2 слота за комуникационни модули
 • Захранване с батерия до 16 години или 24V AC/DC и 230V
 • Автоматична само-диагностика и откриване на неизправности