Калкулатор

Калкулатор за всички приложения за отопление и охлаждане – универсален „играч” с ясна структура

Калкулаторът ULTRAHEAT ®/ ULTRACOLD ® T550 (UC50…) е истински универсален „играч”. Той е специално проектиран за измерване в ралични приложения за отопление и охлаждане.

Допълнителните характеристики позволяват също и използването му като мултитарифен или гликол метър*.

*(само съгласно EN1434, не калибриран)

Повече поръчани опции – повече потенциални приложения

T550 (UC50…) може да се използва като не – калибриран калкулатор (съгласно EN1434) за определяне на дебита на смесените течности за отопление/ охлаждане (напр. гликол/ вода). При такава опция корекцията на плътността и енталпията са аналогични спрямо водата за определената смесена течност. Специфична настройка може да се извърши лесно със сервизния софтуер на място.

Интелигентен калкулатор

Калкулаторът може да се използва с батерия (стандартно) или със захранващ блок. Той разпознава самостоятелно какъв тип захранване се използва и превключва автоматично към съответния температурен интервал на измерване от 30 секунди към 4 секунди (ако се използва мрежово захранване).

Продължителността на батерията е указана на лицевата табела на калкулатора с нов символ.

Функции

 • Специален регистър за изчисления обем и енергия
 • Зануляване на времето с повреда
 • Указване на грешките при инсталация
 • Регистър на броя на импулсите
 • Показване на 60 месечни стойности

Характеристики

 • Пасивен импулсен изход
 • Ясна работа с 2 бутона
 • Дневник за събития включен като стандартна опция
 • Захранване с батерия до 16 години
 • Захранващи блокове 24V AC/DC, 110V AC, 230V AC
 • Оптичен интерфейс съгласно EN 62056-21:2002
 • 2 слота за комуникационни модули
 • Възможност за четене на данни от предходни 60 месеца
 • Тарифни функции
 • Архив на данните за мониторинг