Разходомер

Надежден ултразвуков разходомер

Разходомерът ULTRAHEAT ®/ ULTRACOLD ® T150 (2WR7…) е ултразвуков измервателен елемент, предназначен за отделно одобрени калкулатори.

Измерването на потока се осъществява на ултразвуков принцип: срещуположните датчици изпращат и приемат последователно ултразвукови сигнали, по и срещу посоката на потока. Потокът се изчислява от разликата между двете транзитни времена.

Измерването е без механично износване и постоянно за дълъг период от време. Пропорционалните импулси предават тази информация към свързания калкулатор.

Уредът се състои от разходомерна измервателна част (изработена изцяло от метал) и присъединен електронен блок. Тези две части са свързани една към друга чрез кабел. Разходомерната част е налична и в IP65 (стандартно: IP54).

T150 (2WR7…) е лесен за инсталиране и работа, не изисква прави участъци на тръбата и може да е завъртян по всякакъв начин. Посоката на ориентиране при монтаж не влияе на точността на измервателния обхват или на динамиката на измерване. Разходомерът е нечувствителен към малки замърсявания във водата и работи тихо.

Характеристики

 • Ултразвуков принцип на измерване
 • Точност, здравина, липса на износване
 • Изцяло метална измервателна тръба, устойчива на замърсяване
 • Метрологичен клас 1:100 съгласно EN 1434
 • Общ измервателен обхват 1:1000
 • Без прави тръбни участъци при монтаж
 • Захранване с батерия до 9 години
 • Автоматично съхранение на данни на определен ден в годината и за 36 месеца
 • Оптичен интерфейс съгласно EN 61107
 • Импулсен изход
 • Само-диагностика